Available courses

Celem kursu jest pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU. 32 - Organizacja transportu. 
Adresatem kursu są uczniowie klasy 3F - uczniowie 3 klasy technikum kształcący się w zawodzie technik logistyk.
Kurs rozpocznie się 20.04.2020 r. i zakończy się 26 czerwca 2020 r.